Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.64

11 พฤษภาคม 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.64

8 เมษายน 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.64

8 เมษายน 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.64

8 เมษายน 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.63

8 เมษายน 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.63

8 เมษายน 2564

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.63

19 ตุลาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.63

16 ตุลาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.63

16 ตุลาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.63

9 สิงหาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.63

9 สิงหาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.63

22 พฤษภาคม 2563
TOP