Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.64

17 กันยายน 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.64

17 กันยายน 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.64

17 กันยายน 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.64

11 พฤษภาคม 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.64

8 เมษายน 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.64

8 เมษายน 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.64

8 เมษายน 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.63

8 เมษายน 2564

ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.63

8 เมษายน 2564

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.63

19 ตุลาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.63

16 ตุลาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.63

16 ตุลาคม 2563
TOP