Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายนพดล จงสมชัย

นายนพดล จงสมชัย

แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 5 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 3 ธ.ค. 2563

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 2 ปี 2565

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ส.ค. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 ปี 2565

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 9 พ.ค. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 11 ก.พ. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4 ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 11 ก.พ. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3 ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 11 ก.พ. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 2 ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ส.ค. 2564
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

MOL-Thailand

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP