Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายอำพัน เอกทัตร

นายอำพัน เอกทัตร

แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 5 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.พ. 2563

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.พ. 2563

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 11 ธ.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 2 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 ก.ย. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 ก.ย. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP