Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8)

ขนาด : 7543.75 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:56:30+07

pll_file_nameMol e-Service Guide Book คู่มือแนะนำงานบริการอิเล็กทรอนิกส์

ขนาด : 2609.77 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:53:27+07

pll_file_nameใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ขนาด : 98.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:51:41+07

pll_file_nameใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ขนาด : 207.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:50:49+07

pll_file_nameแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนหางาน

ขนาด : 347.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:49:55+07

pll_file_nameแบบฟอร์มผู้ประกันตนโดยความสมัครใจตามมาตรา 40 (สปส.1-40)

ขนาด : 156.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:49:15+07
TOP