Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4/2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3/2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 2/2562 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1/2562 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2561 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4/2561 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3/2561 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 2/2561 ...

TOP