Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม-มีนาคม) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4 ปี 2563 (ตุลาคม-ธันวาคม) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4/2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3/2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 2/2562 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1/2562 ...

TOP