Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 ปี 2565

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 พ.ค. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 11 ก.พ. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 11 ก.พ. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 11 ก.พ. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 2 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ส.ค. 2564

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 พ.ค. 2564

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 19 เม.ย. 2564

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 19 เม.ย. 2564

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 19 เม.ย. 2564

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 2 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 19 เม.ย. 2564

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 19 เม.ย. 2564

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.พ. 2563
TOP