Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.พ. 2563

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.พ. 2563

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 11 ธ.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 2 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 2 ก.ย. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 2 ก.ย. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4 ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3 ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 2 ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ปี 2560

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4 ปี 2560

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2562
TOP