Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

17 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา

17 มกราคม 2562
TOP