Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

แรงงานจังหวัดอุดรธานี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางขาเข้าจังหวัดอุดรธานี บริเวณหน้าโรงพยาบาลโนนสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

คืนวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.36 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางขาเข้าจังหวัดอุดรธานี บริเวณหน้าโรงพยาบาลโนนสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ชุดปฏิบัติงาน ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ผลการตรวจเยี่ยมเหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ

TOP