Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ประธานคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี นำคณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม  2563 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ประธานคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี นำคณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแบบบูรณาการ บริษัท เอ็นเคเทค 2018 จำกัด บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูล่า เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งรับเหมาก่อสร้างโกดังเก็บน้ำตาล ณ บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 10 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รวมลูกจ้างทั้งหมด 437 คน โดยแยกเป็นแรงงานผู้พิการ 2 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 51 คน สัญชาติจีน 1 คน

TOP