Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณตนหน้าเสาธง ศาลากลาง​จังหวัด​อุดรธานี ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่

pll_content_description

วันจันทร์​ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอําพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายบรรจบ อุนารัตน์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณตนหน้าเสาธง ศาลากลาง​จังหวัด​อุดรธานี ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกิจกรรมเคารพธงชาติได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวันจันทร์ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

TOP