Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

phlkaarcchadchuuecchadcchaangpiingbpramaan60eduuentulaakhm2559

17 มกราคม 2562

phlkaarcchadchuuecchadcchaangpiingbpramaan60eduuenthanwaakhm2559

17 มกราคม 2562

phlkaarsangchuuesangcchaangpii2560eduuenkumphaaphanth

17 มกราคม 2562

sangchuuesangcchaang2560eduuenmkraakhm

17 มกราคม 2562
TOP