Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

แรงงานจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนหมวดกระทรวงเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2563

pll_content_description

 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนหมวดกระทรวงเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี แบบ social distancing โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม

TOP