Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 23 ตุลาคม 2562

pll_content_description

TOP