Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ประชุมโครงการทบทวน​แผนยุทธศาสตร์​ด้านแรงงาน​ ระดับจังหวัด​ พ.ศ.​ 2562-2564 ประจำปี​ พ.ศ.​ 2563​ จังหวัดอุดรธานี​

pll_content_description

  วันพฤหัสบดี​ที่​ 19​ มีนาคม​ 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี โดย​ นายอำพัน​ เอกทัตร​ แรงงาน​จังหวัด​อุดรธานี​ กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์​ โครงการทบทวน​แผนยุทธศาสตร์​ด้านแรงงาน​ ระดับจังหวัด​ พ.ศ.​ 2562-2564 ประจำปี​ พ.ศ.​ 2563​ จังหวัดอุดรธานี​ โดยได้เกียรติจาก​ รศ.ดร.​พนา​ ดุลยพัชร์​ จากมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุดรธานี​ เป็นวิทยากร​และผู้ดำเนินรายการ​ ณ​ โรงแรมนภาลัย​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุดรธานี​ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาแรงงาน​ระดับจังหวัด​ 40​ คน

TOP