Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณตนหน้าเสาธง ศาลากลาง​จังหวัด​อุดรธานี 23 ธันวาคม 2562

pll_content_description

วันจันทร์​ที่  23 ธันวาคม  เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายอําพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณตน หน้าเสาธง ศาลากลาง​จังหวัด​อุดรธานี ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกิจกรรมเคารพธงชาติ ได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวันจันทร์ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานและแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ข้าราชการทุกภาคส่วนได้ทราบ อาทิเช่น การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 เป็นต้น

TOP