Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563

pll_content_description

           วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นาย อำพัน เอกทัตร  แรงงานจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางนลินพรรณ เซียวชัยสกุล นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ และนายอานนท์ แสงเขียว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ด้วยการแจกไอศกรีม สมุดและหนังสือ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

TOP