Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 5 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์

0-4224-3197

อีเมล

udonthani@mol.mail.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 ถนนอธิบดี

ตำบลหมากแข้งอำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4224-3197

Fax 0-4224-3197

E-mail :  udonthani@mol.mail.go.th

TOP