Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

แรงงานจังหวัดอุดรธานี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของจุดตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางขาเข้าจังหวัดอุดรธานี ถนนอุดร- ขอนแก่น บริเวณหน้าโรงพยาบาลโนนสะอาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 15.03 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของจุดตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางขาเข้าจังหวัดอุดรธานี ถนนอุดร- ขอนแก่น บริเวณหน้าโรงพยาบาลโนนสะอาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ชุดปฏิบัติงานตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ผลการตรวจเยี่ยมได้พบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แบบบูรณาการจากฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ขนส่ง หลายอัตราตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้มอบกาแฟสำเร็จรูปเป็นของฝาก เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง

TOP