Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณตน หน้าเสาธง ศาลากลาง​จังหวัด​อุดรธานี ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่

pll_content_description

  วันจันทร์​ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอําพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายบรรจบ อุนารัตน์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณตน หน้าเสาธง ศาลากลาง​จังหวัด​อุดรธานี ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกิจกรรมเคารพธงชาติได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวันจันทร์ โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 3 ท่านร่วมกิจกรรมและให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) และมีความห่วงใยข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในศาลากลาง ด้วยการสาธิตวิธีล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน และตรวจวัดไข้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจลล้างมือก่อนเข้าทำงาน

TOP