Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์มะเร็งจังหวัดอุดรธานีรับสมัครงาน

pll_content_description

 

 

 ศูนย์มะเร็งจังหวัดอุดรธานีมีความประสงค์จะเปิดสอบบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ครั้งที่  3    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  10  มีนาคม  2554 – 8  เมษายน  2554  ในวันเวลาราชการ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

TOP