Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

พิธีปิดการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ สาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ

pll_content_description

TOP