Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี นำคณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแบบบูรณาการ

pll_content_description

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี นำคณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแบบบูรณาการ บริษัท อุดรทวีทรัพย์ (๑๙๙๐) จำกัด ประเภทกิจการ ซ่อมและจำหน่ายรถยนต์ ฮอนด้า ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๑ หมู่ ๘ ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมลูกจ้างทั้งหมด ๒๑๕ คน โดยมีแรงงานผู้พิการ ๔ คน


TOP