การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่: 
Fri, 2018-09-28 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง