การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่: 
Fri, 2018-08-31 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง