การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่: 
Fri, 2018-06-29 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง