การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท ไรซ์ฟิลด์ส ฟอร์ แฟมิลี่ จำกัด ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่: 
Wed, 2018-06-20 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง