หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน "เช้านี้ ที่อุดรธานี" ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ

วันที่: 
Thu, 2018-06-14 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง