หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน "เช้านี้ ที่อุดรธานี" ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)