โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดป่าขันติยานุสรณ์ บ้านนาเก็บ ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

วันที่: 
Thu, 2018-05-24 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง