ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมแรงงานไทยที่มีอาการป่วยด้วยสาเหตุพยาธิขึ้นสมองพร้อมมอบเงินบริจาค

วันที่: 
Wed, 2018-05-23 (ทั้งวัน)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)