ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมร่วมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี

วันที่: 
Wed, 2018-05-23 (ทั้งวัน)

   

  

  

  

 ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม ร่วมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี

**********************************

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)