การรับข้อเรียกร้องของแรงงานไทยที่เคยไปทำงานประเทศลิเบียในช่วงเกิดสถานการณ์สงครามและได้รับผลกระทบ

วันที่: 
Wed, 2018-05-16 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง