การรับข้อเรียกร้องของแรงงานไทยที่เคยไปทำงานประเทศลิเบียในช่วงเกิดสถานการณ์สงครามและได้รับผลกระทบ

วันที่: 
Wed, 2018-05-16 (ทั้งวัน)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)