การรับข้อเรียกร้องของแรงงานไทยที่เคยไปทำงานประเทศลิเบียในช่วงเกิดสถานการณ์สงครามและได้รับผลกระทบ

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)