การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)