การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

วันที่: 
Tue, 2018-05-15 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง