การหารือและรับทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือ นายฉัตรชัย ขุริดี คนงานไทยชาวจังหวัดอุดรธานีที่ไปทำงานไต้หวันแล้วเจ็บป่วย

วันที่: 
Tue, 2018-05-01 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง