การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท นอร์ธ อีสท์ แอพพาเรล จำกัด ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่: 
Fri, 2018-04-27 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง