การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท นอร์ธ อีสท์ แอพพาเรล จำกัด ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)