การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561

วันที่: 
Fri, 2018-04-27 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง