โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี

วันที่: 
Thu, 2018-04-26 (ทั้งวัน)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)