การประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561

วันที่: 
Wed, 2018-03-28 (ทั้งวัน)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)