การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัทสหะชัยธนะวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่: 
Mon, 2018-03-26 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง