โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี ณ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

วันที่: 
Thu, 2018-03-22 (ทั้งวัน)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)