การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2562 - 2564 จังหวัดอุดรธานี

วันที่: 
Wed, 2018-03-21 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง