นายสมเกียรติ บุญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนการทำฝายแม้ว ต.พังงู จ.หนองหาน จ.อุดรธานี

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)