นายสมเกียรติ บุญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนการทำฝายแม้ว ต.พังงู จ.หนองหาน จ.อุดรธานี

วันที่: 
Thu, 2018-03-15 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง