อุดรฯ เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) รับรายงานตัวแรงงาน กัมพูชา ลาว เมียนมา ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. - 31 มี.ค. 61

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)