โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ (กิจกรรมที่ 1) ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอุดรธานี ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 22-24 ธันวาคม 2560

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง