ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ (หจก.พรของแม่ขนส่ง)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)