การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่: 
Wed, 2017-11-01 (ทั้งวัน)

               วันที่ 30 ต.ค. 60 เวลา 15.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงาน จ.อุดรธานี

***********************

  

  

  

 

***************************

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง