กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต เนื่องในครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

วันที่: 
Thu, 2017-10-19 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง