กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต เนื่องในครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)