โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดอุดรธานี (กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนการทาสีศาลาการเปรียญวัดป่ามอดินแดง ต.บ้านตาด อ.เมือง)

วันที่: 
Wed, 2017-07-26 (ทั้งวัน)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)