โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดอุดรธานี (กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม)

วันที่: 
Thu, 2017-07-20 (ทั้งวัน)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)