การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู)

วันที่: 
Fri, 2017-07-14 (ทั้งวัน)

           นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย และหนองบัวลำภู เพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเดินทางมาราชการและติดตามผลการดำเนินงานและมอบ นโยบายให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ จังหวัดอุดรธานี   ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

 

**********************

 

  

  

  

  

 

******************

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)