โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

                  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วัดศรีสมพร หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี

 

***********************

 

   

   

 

*****************

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)